Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Prima Pagina Proiect

Proiect

Septembrie 2010 - Premierea Elevilor

 

August 2010 - Subventii oferite

Subventii pentru stagiile de instruire practica si premii la concursul "Fii cel mai bun"
 

Iulie 2010 - Premii concurs

prizeConform regulamentului si criteriilor stabilite în cadrul concursului „Fii cel mai bun”,  în urma evaluării finale, au fost  acordate  următoarele premii :

Premiul I: 700 lei/clasa
Premiul II: 500 lei /clasa
Premiul II: 300 lei/clasa

Citeşte mai mult: Iulie 2010 - Premii concurs

   

Martie 2010 - Carti oferite elevilor

 

1 februarie 2010 - Invitatie de participare

invitatieInvitatie de participare la achiziţia directă de Materiale de instruire si surse de dezvoltare profesionala Colegiul Tehnic Ioan C. Stefanescu, cu sediul în localitatea Iasi, B-dul Socola nr. 51-53, cod de înregistrare fiscală 4701096, telefon 0232437404, fax: 0232237233, e-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , în calitate de achizitor, organizează la sediul unitatii, Strada Socola Nr. 51-53, procedura de achiziţie directă conform art. 19 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare în vederea atribuirii contractului de furnizare Materiale de instruire si surse de dezvoltare profesionala, COD CPV :
 • 22111000 -1 – Carti scolare, COD CPV :
 • 22112000-8 – Manuale scolare, COD CPV :
 • 22113000-5 – Carti biblioteca, COD CPV :
 • 22200000-2 – Ziare, reviste specializate, periodice si reviste, COD CPV :
 • 39162100-6 – Material pedagogic, COD CPV : 39162200-7-
 • 6 – Materiale si echipamente de pregatire, conform secţiunii ”Caiet de sarcini” din documentaţia de atribuire.

Citeşte mai mult: 1 februarie 2010 - Invitatie de participare

 

15 ianuarie 2010 Brosura Nr. 1

brosuraApare primul număr al broşurii de informare asupra proiectului „Elevi mai informaţi şi mai pregătiţi pentru piaţa muncii”

Proiectul este relevant faţă de politicile şi strategiile europene şi naţionale prin obiectivul său de creştere a gradului de informare şi constientizare a elevilor cu privire la necesităţile pieţei muncii şi promovarea a unei atitudini pozitive faţă de învăţarea prin practică.

De asemenea, relevanţa proiectului reiese din contribuţia acestuia la dezvoltarea activităţilor de îmbunătăţire, consiliere şi orientare profesională a capitalului uman pentru creşterea competitivităţii, performanţei şi profitabilităţii, prin implementarea de activităţi de sprijin, ghidare, consiliere şi activităţi de formare profesională noi, inovative pentru elevii din învăţământul tehnic.
Politica de ocupare la nivelul Uniunii Europene este sustinută de Liniile directoare integrate pentru creştere economică şi ocupare 2005-2008 care stabilesc direcţii concrete privind creşterea participării şi menţinerii pe piaţa muncii, creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi dezvoltarea abilităţilor.

Citeşte mai mult: 15 ianuarie 2010 Brosura Nr. 1

 

Proiectul raspunde nevoilor grupului tinta prin

grup-tibta
 • înfiintarea unui Centru de Orientare si Consiliere Profesionala in cadrul institutiei de invatamant solicitante;
 • cresterea atractivitatii stagiilor de practica pentru elevi;
 • cresterea gradului de ocupare în rândul tinerilor proaspat absolventi.
 • încurajarea parteneriatului dintre scoli si intreprinderi de profil din regiunea Nord-Est
 • constientizarea elevilor din regiunea Nord-Est privind importanta invatarii prin practica la locul de munca;
 

Grupul tinta al proiectului

target
 • Elevi (invatamant preuniversitar) - 650
 • Personal din intreprinderi cu atributi de tutori/maistri de ucenicie/mentori - 5
 • Personal implicat in elaborarea si avizarea CDL - 0
 • Personal specializat in furnizarea de servicii de orientare si consiliere profesionala - 1
 • 650 elevi care vor beneficia de subvenţii şi materiale de învăţare în vederea efectuării cu succes a stagiilor de practică;
 • 5 tutori de practică din partea agenţilor economici, care vor beneficia de formare în vederea coordonării efectuării stagiilor de practică de către elevi.
 • 370 de elevi, frecventand clasele a XI-a, a XII-lea si a XIII-lea, care vor beneficia de serviciile oferite de Centrul de Orientare si Consiliere Profesionala.
 

Principalele activitati din cadrul proiectului

ProjectActivities01_081121Picture026
 1. Înfiinţarea unui Centru de Consiliere şi Orientare Profesională - CCOP în cadrul instituţiei de învăţământ solicitante şi organizarea activităţilor de consiliere şi orientare profesională.
 2. Acordarea de consiliere şi orientare profesională în cadrul CCOP în afara orelor din planul obligatoriu de învăţământ.
 3. Realizarea şi publicarea trimestrială în cadrul CCOP a unei broşuri informative pentru elevi, conţinând informaţii privind educaţia şi învăţarea prin practică, oportunităţi de practică şi de inserţie profesională pe piaţa muncii a absolvenţilor.
 4. Participarea elevilor la stagiile de practică desfăşurate în cadrul întreprinderilor partenere.
 5. Acordarea de subvenţii pentru elevii participanţi la stagiile de practică.
 6. Achiziţionarea de materiale de învăţare în sprijinul elevilor participanţi la stagiile de practică.
 7. Organizarea unui concurs cu premii în cadrul fiecărei grupe de practică, pentru motivarea elevilor performanti.
 

Necesitatea implementarii proiectului

web-project-management-decisions
 • Necesitatea de creştere a nivelului de pregătire profesională în rândul elevilor din învăţământul preuniversitar cu profil tehnic, pentru a face faţă introducerii pe scară largă a tehnologiilor moderne în domeniile în care elevii se califică.
 • Nevoia de dezvoltare a unor relaţii de parteneriat între Colegiul Tehnic “I.C. Ştefănescu” şi agenţii economici de profil, pentru a facilita tranziţia elevilor de la şcoală la viaţa activă şi acomodarea acestora cu exigenţele concrete de pe piaţa muncii.
 • Nivel scăzut de instruire şi informare cu privire la oportunităţile de inserţie profesională existente în rândul elevilor din şcolile cu profil tehnic, din regiunea Nord-Est.
 • Nevoia continuă de informare si invătare pe termen lung a grupului tintă implicat in proiect, in vederea insertiei pe piata muncii a tinerilor absolventi.
 • Insuficienta promovare a modelelor de buna practica si povesti de succes in educatie – „învăţare prin practică”.
   

Pagina 2 din 3

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei